Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
106

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 


 

Dagsorden for årsmøtet for 2011

22.Mai 2012

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

  3. Styrets årsberetning 2011.

  4. Regnskap 2011 og budsjett 2013.
    Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling og disponering av års-overskudd.

  5. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.

  6. Valg av styre og revisor.

  7. Andre innkomne saker: Selskapets drift.

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 20 May 2014 09:26:47.
Webmaster