Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
106

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 


 

Dagsorden for årsmøtet for 2012

04.Juni 2013

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 3. Styrets årsberetning 2012.

 4. Regnskap 2012 og budsjett 2014.
  Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling og disponering av års-overskudd.

 5. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.

 6. Valg av styre og revisor.

 7. Andre innkomne saker: Status på brev til kommunen.
      Noen dager etter åsmøtet kom svar fra kommunen

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 20 May 2014 09:26:52.
Webmaster