Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
106

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 


 

Dagsorden for årsmøtet for 2013
= Årsmøtet 2014

20.Mai 2014

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 3. Styrets årsberetning 2013.

 4. Regnskap 2013 og budsjett 2015.
  Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling og disponering av års-overskudd.
  Revisjonrapport

 5. Valg av styre og revisor.

 6. Innkommet sak: Diverse synspunkter vedrørende mva, avskrivninger med mere.
  Styrets svar.
  Redegjørelse fra regnskapsfører.
  Rettningslinjer fra Sarpsborg kommune.
  Avtale med Sarpsborg kommune.

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 20 May 2017 20:32:21.
Webmaster