Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
105

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 


 

Dagsorden for årsmøtet for 2017
= Årsmøtet 2018

31.Mai 2018

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

  3. Styrets årsberetning 2017.

  4. Regnskap 2017 og budsjett 2019.
    Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling og disponering av års-overskudd.
    Revisjonrapport

  5. Valg av styre og revisor.

  6. Reparasjon av veier.

 

Presentasjonen

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 25 April 2019 13:02:56.
Webmaster