Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
106

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 


 

Dagsorden for årsmøtet for 2020
= Årsmøtet 2021

7.September 2021

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 3. Styrets årsberetning 2019
  Styrets årsberetning 2020 .

 4. Regnskap 2019 og budsjett 2021.
  Regnskap 2020 og budsjett 2022.
  Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling og disponering av års-overskudd.

 5. Valg av styre og valgkomite.

 6. Endring av vedtektens § 6 vedrørende revisor.

 7. Reparasjon av vei, nytt innspill.

 

Presentasjonen

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 23 April 2023 10:52:21.
Webmaster