Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
105

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 


 

Dagsorden for årsmøtet for 2022
= Årsmøtet 2023

8.Juni 2023

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

  3. Styrets årsberetning 2022 .

  4. Regnskap 2022 og budsjett 2024.
    Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling og disponering av års-overskudd.

  5. Valg av styre og valgkomite.

  6. Innkomne saker.

 

Presentasjonen

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 22 June 2023 07:48:53.
Webmaster