Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
106

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 

Driftsbudsjett for 2013, i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag SA

 

Forslag på budsjett, som legges fram på årsmøtet, den 22. Mai 2012:
 

 PosterBudsjett
2013
Budsjett
2012
Regnskap
2011
 Salgsinntekterkr. 190.000,00kr. 190.000,00kr. 142.500,00
 Renterkr. 15.000,00kr. 35.000,00kr. 15.868,06
 Sum inntekterkr. 205.000,00kr. 225.000,00kr. 158.368,06
     
     
 Driftsutgifter   
 Energi/Strømkr. 50.000,00kr. 50.000,00kr. 45.445,41
 Drifts- og vedlikeholdkr. 81.000,00kr. 90.000,00kr. 65.076,00
 Revisjon og regnskapkr. 15.000,00kr. 20.000,00kr. 23.157,40
 Juridisk bistandkr. 2.000,00kr. 8.000,00kr. 13.937,74
 Kontorrekvisita og portokr. 3.000,00kr. 5.000,00kr. 4.763,20
 Møter mm.kr. 2.000,00kr. 2.000,00kr. 1.000,00
 Reisekostanderkr. 2.000,00kr. 2.000,00kr. 3.060,00
 Andre kostnaderkr. 8.000,00kr. 6.500,00kr. 10.269,98
 Sum driftsutgifterkr. 163.000,00kr. 183.500,00kr. 166.709,73
     
 Avskrivningerkr. 41.900,00kr. 41.600,00kr. 41.900,98
 Sum kostnaderkr. 204.900,00kr. 225.100,00kr. 208.609,73
     
 Netto årskostnadkr. 100,00kr. - 100,00kr. - 50.241,67
 Skatt   
 Årsresultat  kr. - 50.806,67
     
     
 Alle poster er eks. mva

  Tilbake til dagsorden, årsmøte for 2011

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 13 May 2013 11:10:02.
Webmaster