Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
106

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 

Driftsbudsjett for 2014, i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag SA

 

Forslag på budsjett, som legges fram på årsmøtet, den 04. Juni 2013:
 

 PosterBudsjett
2014
Budsjett
2013
Regnskap
2012
 Salgsinntekterkr. 161.500,00kr. 190.000,00kr. 190.000,00
 Renterkr. 15.000,00kr. 15.000,00kr. 27.463,00
 Sum inntekterkr. 176.500,00kr. 205.000,00kr. 217.463,00
     
     
 Driftsutgifter   
 Energi/Strømkr. 50.000,00kr. 50.000,00kr. 37.522,26
 Drifts- og vedlikeholdkr. 70.000,00kr. 81.000,00kr. 43.398,00
 Revisjon og regnskapkr. 20.000,00kr. 15.000,00kr. 31.016,90
 Juridisk bistandkr. 2.000,00kr. 2.000,00-
 Kontorrekvisita og portokr. 3.000,00kr. 3.000,00kr. 1.585,50
 Møter mm.kr. 2.000,00kr. 2.000,00kr. 8.059,00
 Reisekostanderkr. 4.000,00kr. 2.000,00kr. 3.112,20
 Andre kostnaderkr. 8.000,00kr. 8.000,00kr. 1.729,44
 Sum driftsutgifterkr. 159.000,00kr. 163.000,00kr. 126.423,30
     
 Avskrivningerkr. 42.000,00kr. 41.900,00kr. 42.200,00
 Sum kostnaderkr. 201.000,00kr. 204.900,00kr. 168.623,30
     
 Netto årskostnadkr. - 24.500,00kr. 100,00kr. 48.839,70
 Skatt  kr. 29,00
 Årsresultat  kr. 48.868,70
     
     
 Alle poster er eks. mva
 Budsjettet er basert på en årlig avgift til medlemmene på kr. 1700 eks mva i 2014

  Tilbake til dagsorden, årsmøte for 2012

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 13 May 2013 11:10:02.
Webmaster