Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
106

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 

Driftsbudsjett for 2015, i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag SA

 

Forslag på budsjett, som legges fram på årsmøtet, den 20. Mai 2014:
 

 PosterBudsjett
2015
Budsjett
2014
Regnskap
2013
 Salgsinntekterkr. 161.500,00kr. 161.500,00kr. 182.900,00
 Renterkr. 20.000,00kr. 15.000,00kr. 19.453,97
 Sum inntekterkr. 181.500,00kr. 176.500,00kr. 202.353,97
     
     
 Driftsutgifter   
 Energi/Strømkr. 65.000,00kr. 50.000,00kr. 65.135,97
 Drifts- og vedlikeholdkr. 65.000,00kr. 70.000,00kr. 53.557,20
 Revisjon og regnskapkr. 20.000,00kr. 20.000,00kr. 17.687,30
 Juridisk bistandkr. 2.000,00kr. 2.000,00kr. 5.618,75
 Kontorrekvisita og portokr. 3.000,00kr. 3.000,00kr. 1.905,50
 Møter mm.kr. 8.000,00kr. 2.000,00kr. 9.182,00
 Reisekostanderkr. 1.000,00kr. 4.000,00-
 Andre kostnaderkr. 2.000,00kr. 8.000,00kr. 1.472,79
 Sum driftsutgifterkr. 166.000,00kr. 159.000,00kr. 154.559,51
     
 Avskrivningerkr. 42.000,00kr. 42.000,00kr. 42.200,00
 Sum kostnaderkr. 208.000,00kr. 201.000,00kr. 196.759,51
     
 Netto årskostnadkr. - 26.500,00kr. - 24.500,00kr. 5.594,46
 Skattkr. - 11.000,00kr. 11.000,00kr. - 11.210,00
 Årsresultatkr. - 37.500,00kr. - 35.500,00kr. - 5.615,54
     
     
 Alle poster er eks. mva
 Budsjettet er basert på en årlig avgift til medlemmene på kr. 1700 eks mva i 2015

  Tilbake til dagsorden, årsmøte for 2013 (= årsmøte 2014)

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 13 May 2013 11:10:02.
Webmaster