Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
105

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 

Fremdriften i prosjektet
2011
 
19.August:Da utbyggingsprosjektet er avsluttet, og det går inn i en driftfase, vil alle nye hendelser bli lagt under siste nytt.

Her vil det kun komme info som har med selve anlegget å gjøre.

18.April:"Godkjennings-tur" med grunneier.

 

2010
 
01.November:AEVA har nå overtatt anlegget.

11.August:Årsmøte-referatet fra tirsdag 22.Juni 2010, ble lagt ut i dag.

07.Mai:Innkalling til årsmøte sendes ut idag.

 

2009
 
01.Oktober:Anleggsarbeiderne er ferdig.

25.August:Ferdigbefaring gjennomført i dag. Stig og Thor fra styret har gått alle trasene sammen med entrepenør. Oppretting starter umiddelbart.

13.Juli:Årsmøte referat sendes ut til medlemmene. De som har egen pumpe, får også en laminert utgave av forsiktighetsregler, laget av Driftsteknikk AS.

12.Juni:Alle har nå fått vann- og avløp.

27.Mai:Årsmelding, regnskap, og saksdokumenter til sak 8 sendes ut med brev idag.

18.Mai:Andre innkalling til årsmøte sendes ut idag.

19.April: Det gjenstår felt 6, og et par hytter på andre felt, ellers er alt ferdig.
Trykkøkningstasjonene for felt 6 og 9 er satt på plass, men ikke slått på.
06.Mars: Alle felt finner dere på sonekartet.
  • Felt 1: Ferdig.
  • Felt 2: Ferdig.
  • Felt 3: Hytte nr. 94 er ikke koblet til, ellers ferdig.
  • Felt 4: Ferdig.
  • Felt 5: Hytte nr. 90 er ikke koblet til, ellers ferdig.
  • Felt 6: Det er lagt hovedtrase oppover langs veien ved Erling Strand og opp til hytte nr. 76. Ingen er koblet til.
  • Felt 7: Hytte nr. 113 er ikke koblet til, ellers ferdig.
  • Felt 8: Ferdig.
  • Felt 9: Hovedtrase er lagt forbi N og opp til O. Tilkoblet 24-23-22-20-19-18-16-14-13-12-11-10-8-7-6 og 4
Alle feltnr. og hyttenr. referer seg til vårt sonekart. Når det står "ferdig", eller "koblet til" betyr det at vann og avløpsledninger er lagt frem til hytta og at eventuell pumpestasjon er plassert.

Det er satt på vanntrykk i alle felt, bortsett fra Felt 6 og 9. Her må trykkøkingsstasjonene settes i drift først. Dette håper vi å klare innen påske.

Ellers har vi som mål at alle skal ha vann og kloakk innen 17 mai.

15.Januar:Alle 4 veiunderganger er klare. Alle hytter nedenfor Bukkholmveien har fått vann og kloakk. Gravearbeidene er igang ovenfor Bukkhomveien.

 

2008
 
1.Juli: Det er inngått serviceavtale med Driftsteknikk AS, Sarpsborgvn.21, 1640 Råde. De skal ha det tekniske ettersyn av hovedpumpestasjon (halvårlig), hyttepumpestasjoner (årlig) og trykkøkningstasjoner (årlig). Dessuten skal de rykke ut ved feil. Tlf: 69294455 - www.driftsteknikk.no

19.Juni:Gravearbeidene er igang.

13.Juni:Årsmøte referat sendes ut til medlemmene.

19.Mai:Årsmelding sendes ut til medlemmene.

21.April:Innkalling til årsmøte sendes ut idag.

25.Mars:Brev med info om kostnader ved å legge stikkledning til hver enkelt, og eventuelle egne ønsker, ble sendt ut idag. De som (mot formodning) ikke ønsker å få lagt stikkledning til sin hytte/bolig, må gi skriftlig beskjed innen 14.April. Regning på det oppgitte beløp vil bli sendt ut straks etter den 14.April, med kort innbetalingsfrist.

15.Februar:Befaring av traceen for stikkledninger for gruppe 6, som er siste gruppe.

8.Februar:Befaring av traceen for stikkledninger for gruppe 8.

1.Februar:Befaring av traceen for stikkledninger for gruppe 7.

18.Januar:Befaring av traceen for stikkledninger for gruppe 5.

11.Januar:Befaring av traceen for stikkledninger for gruppe 4.

 

2007
 
7.Desember:Befaring av traceen for stikkledninger for gruppe 3.

30.November:Befaring av traceen for stikkledninger for gruppe 2.

23.November:Befaring av traceen for stikkledninger for gruppe 1.

7.November:Brev med info om forsinkelse med befaringene av stikkledningene sendes ut til medlemmene.

2.November:Befaring av hovedanlegget ble gjennomført idag.

14.September:Brev med innkalling til årsmøte sendes ut til medlemmene. Regnskap og årsmelding legges ved i brevet.

30.August:Brev fra skattedirektoratet, med svar på forespørsel om fritak av mva.

10.August:Innkalling til årsmøte sendes ut til AEVA's medlemmer.

09.Juli:Brev angående stikkledninger sendes ut til AEVA's medlemmer.

01.Juni:Navnelisten ble idag sendt grunneier. Totalt er det 90 navn på listen. Alle disse er med på hovednettet. Av disse 90 er det 5 som har egen avtale med grunneier.

22.Mai:Orienteringsmøte for medlemmene.

15.Mai:Indivuellt brev sendes ut til hvert medlem, med orientering om pris.

01.Mai:Brev sendes ut til medlemmene, med orientering om ny plan og tidsfrist.

26.April:To anbud er kommet inn. Det er fra Kjell Mørk AS og Ole & Peder Ødegaard AS.

13.April:Anbudsfristen er utsatt til 24. April.

02.April:Brev sendes ut, med orientering om status og videre fremdrift.
Idag har "Arendal og Engseth Vann- og Avløpslag BA" fått mva godkjenning. Vårt org.nummer er nå   990 485 976 MVA.

01.April:Anbudsfristen er utsatt til 19. April.

12.Mars:Anbudsdokumenter er sendt ut til fire entrepenører. Anbudsfristen er 12.April. Dette er litt over en måned forsinket i henhold til fremdriftsplanen. Anbudsdokumentet er utarbeidet av entrepenør Arne Valle.

 

2006
 
07.NovemberReferat fra årsmøte sendes ut og vi ber alle, som skal være med videre, om å betale et forskudd på kr. 10.000, innen 10. Desember
24.OktoberÅrsmøte avholdes. En fremdriftsplan legges fram på årsmøtet.
02.OktoberInnkalling til årsmøte sendes ut.
sommerenMange møter mellom grunneier og lederne i de tre vannlagene.
06.JuniBrev sendes til alle som har meldt sin interesse, om at de betaler inn kr.3000, for å dekke de videre kostnadene med fremdriften.
29.MaiOrienteringsmøte avholdes.
29.MarsStiftelsesmøte avholdes.
15.MarsInnkalling til stiftelsesmøte sendes ut.
30.JanuarEt nytt brev sende til de som ikke har meldt sin interesse innen fristen, som var 15.Januar. Vi setter en ny frist til 10.Februar.

 

2005
 
13.DesemberOrienteringsmøte, hvor skisseprosjektet ble gjennomgått, og planene for den videre fremdrift ble presentert. De som møtte fikk skisseprosjektet utdelt. Vi bad om at alle som var interessert i å bli med videre, meldte sin interesse om det innen 15.Januar. Skisseprosjektet ble sendt ut i brev til de som ikke møtte på dette orienteringsmøtet, og som hadde betalt inn sin andel på kr.600. I brevet orienterte vi også om fristen for å melde sin interesse.
04.November:Skisseprosjektet ferdig. Dette innholder anslagsvise kostnader for utbygging av vann og avløp. Skisseprosjektet er utført av entrepenør Arne Valle.
26.AprilBrev sendes ut til alle hytteeiere og fastboende med invitasjon til å bli med på et "forprosjekt" (skisseprosjekt) for å få en oversikt over mulige trasevalg og kostnader ved utbygging av vann og avløp. Fristen for innbetaling ble satt til 28.Mai
  

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 13 May 2013 11:10:02.
Webmaster