Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
106

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 

Valgkomité i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag SA

 

  På årsmøtet den 23. Mai 2024 ble det valg på representanter til valgstyret. Valgstyret består nå av :

 

 

Repr. for hyttene ovenfor veien: Gunnar Svendsen   gusv1953@gmail.commob: 92888326 2 år
Repr. for hyttene nedenfor veien:Katrine Pedersen (leder)  katrine.pedersen@nesfircroft.commob: 41621147 2 år
Repr. for de fastboende:Thore Mørk  teimarm@online.nomob: 95113844 1 år


Valgkomitéen skal foreslå styremedlemmer og revisorer til Arendal og Engseth Vann og Avløpslag SA


 
     
  

VALG PÅ STYRE I AEVA

Styret skal bestå av fra 3 til 7 medlemmer. Styret konstituerer seg deretter selv, dvs velger selv formann, sekretær osv blant de valgte medlemmene. Det vises til vedtektenes paragraf 6.

Det er nedsatt en valgkomiteé som skal fremme forslag overfor årsmøtet på valg av medlemmer til styret, og revisor.

Alle medlemmer har forslagsrett. Gjenvalg av nå fungerende medlemmer er mulig.

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 30 May 2024 09:55:34.
Webmaster