Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA
NYHETER
Siste nytt
Bilder
Viktig
Vinterklargjøring 2

Artikler

 
MØTER
Styremøter
Åpne møter
Alle møter
 
PROSJEKTET
Fremdrift
Kart
Kart m/grupper
Kart m/soner
Endelig kart
 
ADMINISTRASJON
Styremedlemmer
Valgkomité
Vedtekter
Avtalen med grunneier
 
ANTALL
Antall medlemmer:
105

Kontonummer:
  1638 21 92706

Konto adresse:

Arendal og Engseth
  vann og avløpslag SA
v/ Ole-Petter Hovdum
     Rokkev. 40,
    1743 Klavestadhaugen.
 
 

 

Gjelder kun de som har private pumpestasjoner

Vinterklargjøring

  • Tøm en flaske zalo eller tilsvarende fettløser i avløpet.

  • Bruk deretter opp varmtvannet.

  • Bland litt frostvæske og hell i pumpesumpen, start og kjør deretter pumpen litt, så frostvæsken kommer inn i systemet.

  • Steng bakkekranen.

 
Ved å tømme zalo i avløpet løser vi opp fett og avleiringer i pumpestasjonen. Deretter bruker vi varmtvannet for å skylle ut dette.

Dette med frostvæske er kun for å ha en sikkerhet i forhold til strømstans. Ellers må strømmen til varmekabelen på pumpesumpen stå på i vinterhalvåret, for de som har dette. De som har uisolerte pumpesumper sørger for at disse står i frostsikre rom.

Ved å stenge bakkekranen elimineres risikoen for vannlekkasje ved strømstans.

Det er ikke å anbefale at varmekabelen for stikkledning på avløp står på hele vinteren, da hytten ikke er i bruk. Dette øker risikoen for uttørking av kvernet kloakkslam, som igjen kan føre til forstoppelse i rørene.

En litt mer detaljert beskrivelse finner du her.

Gjelder alle

Stoppekranen

For å operere stoppekranen trengs det er spesiell nøkkel. Det er meget viktig at stoppekranen for vann er helt stengt eller helt åpen. Den må ikke stå i en mellomstilling! Stoppekranen er en kuleventil, hvor det bare er en 1/4 omdreining fra åpen til stengt ventil. Med klokken er den stengt, mot klokken er den åpen. Se mer info.

Bålbrenning

Det må ikke tennes bål over grunne preisolerte ledninger. Da kan ledningene smelte, og det vil kunne bli lekkasje.

Husk også

Husk at du må gi melding til ditt forsikringsselskap om at du nå har få lagt inn vann og avløp til din hytte.

Tilbake til startsiden
 


Sist oppdatert 24 May 2020 11:04:24.
Webmaster